• Morocco Syria Turkish Ghana Dutch

Scholing

Een korte en doelgerichte scholing biedt vaak de noodzakelijke stap om weer aan het werk te kunnen gaan. Onze specialiteit is de combinatie van Nederlandse taal en praktische vaardigheden voor op het werk.

Het NCB is door het UWV erkend als partner voor arbeidsmarktgerichte scholing. Personen met een uitkering op grond van de Ziektewet (ZW) of Arbeidsongeschiktheid (WIA of Wajong) kunnen bij het NCB een korte doelgerichte training volgen om een grote kans op werk te krijgen. Het NCB verzorgt in dit kader onder meer de volgende trainingen:

  • Nederlands naar het Werk.
  • Nederlands op de werkvloer.
  • Sollicitatie- en presentatietraining.
  • Digitale vaardigheidtraining.
  • Inburgeringscursus
  • Staatsexamen 1 of 2


Voor personen die het Nederlands nog niet voldoende beheersen bieden wij een specifiek ontwikkelde taaltraining die vooral ingaat op de woorden en het taalgebruik in een bepaalde branche, zoals de bouw, de zorg of de administratie. De opleiding wordt gevolgd door middel van ons eigen e-learning programma en kan dus worden voortgezet nadat er al een baan is gevonden.


Voor meer informatie en aanmelding:

NCB Projecten BV
Postbus 638, 3500 AP Utrecht
uwv@ncbnet.nl of 088 877 00 00