• Morocco Syria Turkish Ghana Dutch

Pilot Kraamzorg NCB in het nieuws!

Divosa heeft bij NCB Utrecht opnames gemaakt over de pilot in samenwerking met Naviva Kraamzorg en ROC Midden-Nederland.

Binnenkort verschijnt de opname, NCB zal deze delen.

 

Op dinsdag 12 januari 2021 heeft NCB een workshop verzorgd voor werknemers van Naviva Kraamzorg over het begeleiden en ondersteunen van statushouders/anderstaligen die bij hen in opleiding zijn. Hoe kun je hen het beste begeleiden en zo snel mogelijk laten meedraaien op de werkvloer?

NCB zal vaker workshops en intervisiebijeenkomsten organiseren voor bedrijven die werken met statushouders of anderstaligen. 

13 Januari 2021