• Morocco Syria Turkish Ghana Dutch

Alfabetisering Alfa A/B/C – A1

De cursus Alfabetisering is beschikbaar voor zowel de Wet 2013 als de Wet 2021 (B1- en Z-route). 

Duur: 3 / 6 / 9 / 12 / 15 / 18 maanden
Instroom: Flexibel: geen wachttijd, starten kan binnen enkele weken
Waar: Utrecht, Amsterdam, Breda, Rotterdam
Niveau: Alfa A / Alfa B / Alfa C - A0/A1
Kosten: € 15,00 per uur les + boeken en e-learning


Aanmelden

De cursus alfabetisering vanaf Alfa A is voor cursisten die niet functioneel kunnen lezen en schrijven in hun moedertaal.
De cursussen vanaf Alfa B en Alfa C zijn voor cursisten die het alfabet van hun eigen taal (matig) beheersen, maar nog niet het Latijnse alfabet. Aan het eind van de alfabetisering kunnen zij instromen in een inburgeringscursus vanaf A0. 

Waarom alfabetisering bij NCB?                                                                    

 • Je krijgt les van ervaren en NT2-gecertificeerde docenten die gespecialiseerd zijn in alfabetisering                        
 • Je krijgt de boeken en e-learning van Nieuwe Start! Alfabetisering en Spreek een woordje mee!
 • De methode is aangepast aan jouw taal- en leerniveau
 • Je werkt met een totaalmethode: je leert lezen, schrijven, luisteren en spreken
 • Je wordt begeleid door je persoonlijke coach
 • Je leert digitale en schoolse vaardigheden
 • Je wordt optimaal voorbereid op de inburgeringscursus

Meld je aan voor onze cursus Alfabetisering! 

Maak een afspraak voor een gratis intake. Tijdens de intake wordt je taalniveau getest. Na afloop krijg je direct te horen hoeveel maanden cursus je nodig hebt en wat de kosten zijn. 
Je ontvangt een schriftelijke offerte met de duur en kosten. Daarna kun je snel starten

Meer informatie

Deze cursus bereidt cursisten voor op het startniveau van de inburgeringscursus. In deze cursus worden alle onderdelen die noodzakelijk zijn om gealfabetiseerd te worden aangeboden: Nederlands lezen, schrijven, spreken en luisteren tot en met NT2 A0/A1-niveau.

De cursus is bedoeld voor mensen die niet functioneel hebben leren lezen en schrijven in hun eigen taal. Ook personen die wel gealfabetiseerd zijn in hun eigen taal, maar het Latijnse alfabet niet beheersen, kunnen aan deze cursus succesvol deelnemen. Aan het eind van deze cursus beheerst de cursist Nederlands op A0/A1-niveau en is voldoende getraind om de cursus Inburgering A2 te volgen.

Cursusinhoud en lesmateriaal

Na aanmelding bij het NCB wordt eerst met de cursist een uitgebreid intakegesprek gevoerd. Vervolgens worden met een erkende alfabetiseringstoets het taalniveau en de leerbaarheid van de cursist in beeld gebracht. Op basis van het intakegesprek en de alfabetiseringstoets wordt een cursusadvies opgesteld en besproken. Vervolgens tekent de cursist een overeenkomst met het NCB waarin de voorwaarden voor de cursus uiteen zijn gezet.

De lessen worden gegeven door bevoegde NT2-docenten die veel ervaring hebben met alfabetiseringslessen.

De cursus voor cursisten met het Alfa A-startniveau bestaat uit 3 fasen: Alfa A, Alfa B en Alfa C. Elke fase duurt gemiddeld 20 weken en wordt afgesloten met een toets. Cursisten die de toets succesvol afleggen gaan het volgende niveau volgen.

Fase Alfa A: In deze fase wordt met de methode Nieuwe Start! Alfabetisering de basis gelegd voor de alfabetisering. Na gemiddeld 20 weken wordt de Toets Alfabetisering afgelegd; als die goed wordt gemaakt, start Fase B.

Fase Alfa B: In deze fase wordt met de methode Nieuwe Start! Alfabetisering verder gewerkt aan de alfabetisering. Na gemiddeld 20 weken wordt de Toets Alfabetisering afgelegd; als die goed wordt gemaakt, start Fase C.

Fase Alfa C: In deze fase wordt met de Nieuwe Start! Alfabetisering verder gewerkt aan de alfabetisering. Na gemiddeld 20 weken wordt de Van Alfa Naar Inburgering-toets afgenomen; als die wordt gehaald, kan de cursist starten in de cursus Inburgering A2.

Gedurende de cursus worden de cursisten per fase 2x getoetst om hun vorderingen te meten.

Elke cursist krijgt van het NCB een inlogcode voor de NCB e-learningmethode. Cursisten kunnen naast het leren in de klas ook thuis achter hun computer onbeperkt oefenen. De cursisten mogen al deze boeken houden.

Cursisten krijgen met deze methode voldoende mogelijkheden om lezen, schrijven, spreken en luisteren in het Nederlands op A0/A1-niveau goed te leren. Deze cursus geeft een uitstekende aansluiting op de NCB cursus Inburgering A2.

Vooropleiding en taalniveau

Deze cursus is geschikt voor mensen met een laag tot gemiddeld leervermogen, die geen opleiding hebben gevolgd of die een opleiding hebben gevolgd die niet in het Latijnse schrift is.

Cursusduur en contacturen

  TOTAAL
  6 maanden - 24 weken - 2 x 3 uur per week les  144 uur les
  6 maanden - 24 weken - 3 x 3 uur per week les  216 uur les
  9 maanden - 34 weken - 2 x 3 uur per week les  204 uur les
  9 maanden - 34 weken - 3 x 3 uur per week les  306 uur les
 12 maanden - 44 weken - 2 x 3 uur per week les  264 uur les
 12 maanden - 44 weken - 3 x 3 uur per week les  396 uur les
 15 maanden - 56 weken - 2 x 3 uur per week les  336 uur les
 15 maanden - 56 weken - 3 x 3 uur per week les  504 uur les
 18 maanden - 66 weken - 2 x 3 uur per week les  396 uur les
 18 maanden - 66 weken - 3 x 3 uur per week les  603 uur les

Cursisten krijgen 2 of 3x per week 3 uur les. 
De cursisten dienen daarnaast minimaal 6 uur per week thuis verder te studeren.

Groepsgrootte en leslocaties

Groepsgrootte is minimaal 8 en maximaal 12 personen. Alle leslocaties van het NCB zijn voorzien van computers, whiteboards en audiovisuele apparatuur. NCB heeft momenteel diverse leslocaties in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Breda. Voor meer informatie bel naar het NCB: 088 8770000

Kosten

 • NCB Alfabetiseringscursus: Uurprijs voor alfabetiseringslessen is € 15,00

De cursist betaalt ook voor de volgende boeken en examenkosten

 • Nieuwe Start! Alfabetisering, Nieuwe Start! Basis en Spreek een woordje mee!
 • Inlogcode voor de NCB e-learningsmethode bij Nieuwe Start! Alfabetisering
 • Overaal Taal! Alfa A-B-C
 • Alfatoets door DUO wordt door de cursist zelf betaald
 • Intake en studieadvies zijn gratis

DUO-lening: U kunt voor deze cursus bij het NCB een DUO-lening gebruiken. Het NCB kan u helpen om deze lening aan te vragen. Voor meer informatie over de DUO-lening en de berekening hoeveel lening u kunt krijgen klik hier.

Op alle cursussen zijn de Algemene Voorwaarden van het NCB van toepassing.


Aanmelden

Informatie

Voor meer informatie, aanmelding voor een gratis proefles of om u in te schrijven:

Bellen met 088 877 00 00

Mailen met info@ncbnet.nl

Het aanmeldingsformulier invullen.

NCB Diplomagarantie!

 • Diploma inburgering
 • Diploma staatsexamen I en II
 • Les in kleine groepen
 • Geen wachttijd
 • Les van een ervaren docent
 • 24 uur per dag online kunnen oefenen
 • Lesboeken
 • Woordenboek Nederlands
 • Leen laptop
 • Duo lening aanvragen
 • Maandelijkse termijnen betalen
 • Examentraining
 • Examengeld