• Morocco Syria Turkish Ghana Dutch

Welkom bij NCB Opleidingen

Wil je Nederlands leren, je diploma Inburgering behalen, verder studeren voor je diploma Staatsexamen I of II of vaktaal leren voor je werk? Meld je dan direct bij ons aan voor een gratis intake en advies op maat!

Online Cursus inburgering- en staatsexamen

Het NCB biedt  de mogelijkheid om een complete cursus inburgering of staatsexamen te volgen via de unieke e-learningmethode van het NCB.

U kunt via deze NCB methode thuis samen met uw partner of met behulp van een taalcoach uitstekend zelfstandig alle onderdelen van het inburgerings- of de staatsexamencursus leren.

Meer informatie

Inburgering en Staatsexamen Cursussen bij NCB Opleidingen

Bij NCB Opleidingen kunt u cursussen Nederlands, Inburgering- en Staatsexamen 1 en 2 volgen. Als enige organisatie in Nederland geven wij een Diplomagarantie.

De cursussen worden gegeven door ervaren en gecertificeerde docenten. U volgt 2 of 3 keer per week les. Daarnaast kunt u thuis onbeperkt oefenen met het unieke e-learning programma van het NCB: Nieuwe Start.

Meer informatie

NCB introduceert intensieve cursussen Nederlands en Inburgering met ondersteuning in eigen taal

NCB introduceert intensieve cursussen Nederlands en Inburgering met ondersteuning in eigen taal, 16 November 2021

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor cursisten die snel en succesvol willen inburgeren, maar nog niet alles in het Nederlands begrijpen. Voor hen bieden wij 1,5 uur per week ondersteuning in hun eigen taal aan. Momenteel hebben wij ondersteuningslessen in het Turks of Arabisch.

 

Binnen deze cursus krijg je 2 keer 3 uur les per week van een Nederlandse docent in de klas. Daar leer je vooral grammatica, schrijven en spreken in het Nederlands. Daarnaast werk je thuis met ons uitgebreide e-learningsysteem om je woordenschat uit te breiden en hiermee te oefenen.

 

Wat deze cursus bijzonder maakt, is dat je binnen dit traject 1,5 uur online les krijgt van een docent in jouw eigen taal. Hier wordt de grammatica in eigen taal uitgelegd en kun je vragen stellen over bepaalde zaken die je in de Nederlandse les niet begrijpt.

 

De cursus is onderverdeeld in blokken voor laagopgeleiden, midden- en hoogopgeleiden van 10 tot 24 weken en met groepen van 12-15 cursisten. Als je de inburgeringscursus succes vol afgerond hebt, kun je jezelf aanmelden voor de officiële examens Nederlands (lezen, schrijven, luisteren en spreken) bij DUO.

 

Ook bieden wij een online cursus aan voor midden- en hoogopgeleide inburgeraars die in snel tempo A2- tot B2-niveau Nederlands willen leren en succesvol hun inburgeringsdiploma willen halen.

 

Er zijn cursussen voor de volgende niveaus:

 

  • A1 – A2 (40 tot 48 weken laagopgeleiden)
  • A1 – A2 (20 weken midden- en hoogopgeleiden)
  • A2 – B1 (20 weken)
  • B1 – B2 (20 weken)

 

Wil je graag het inburgeringsdiploma halen? Dan kun je naast de inburgeringscursus de aparte vakken Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM), Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) en de examentraining volgen.

Lees meer Nieuwsoverzicht
CRKBO Keurmerk Blik Op Werk Keurmerk

Het NCB ondersteunt al meer dan 40 jaar mensen bij het leren van de Nederlandse taal, de inburgering en bij het vinden van werk. Het NCB bestaat uit drie bedrijven:

  • NCB Opleidingen verzorgt cursussen voor inburgeraars, gemeenten en bedrijven.
  • NCB Uitgeverij ontwikkelt en publiceert lesmethodes op het gebied van taal, inburgering en rekenen.
  • NCB Re-integratie voert Werkfit-trajecten uit in opdracht van het UWV.

Het NCB is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitvoeren van projecten voor en door anderstaligen op het gebied van arbeidsmarkt/werkgelegenheid, ondernemerschap, onderwijs, (gezondheids)zorg en welzijn.

Het NCB heeft vestigingen in Utrecht (hoofdkantoor), Amsterdam, Rotterdam, Leiden, Den Haag, Barendrecht, Pijnacker en Tilburg.

Het NCB is een erkende onderwijsinstelling. We beschikken over het Keurmerk Inburgering met vier sterren, het certificaat van het ministerie van OCW voor WEB-trajecten en een CRKBO-certificering. 

CRKBO Keurmerk Blik Op Werk Keurmerk

Het NCB is van mening dat goede kennis en beheersing van de Nederlandse taal en het hebben van werk de belangrijkste middelen zijn om volwaardig te kunnen participeren in de Nederlandse samenleving. Het NCB wil daarom nieuwe burgers helpen zo snel mogelijk zelfstandig hun weg te vinden binnen de maatschappij. Medewerkers van NCB begeleiden hen bij het leren van de taal en bij het vinden van (vrijwilligers)werk of een opleiding.

Het NCB levert een bijdrage aan de participatie van deze nieuwe burgers door trainingen en cursussen te organiseren, projecten uit te voeren en innovatief lesmateriaal te ontwikkelen.

NCB Utrecht
NCB Amsterdam
NCB Rotterdam
NCB Tilburg
NCB Breda
NCB Leiden
NCB Utrecht

Jaarbeursplein 22
3521 AP Utrecht

Wat zijn de specialisaties van NCB?

Opleidingen

NCB Opleidingen verzorgt inburgeringscursussen A2, Alfabetisering, Staatsexamen I en II, Nederlands voor expats, Nederlandse vaktaal voor werkenden en Leer-werktrajecten. NCB Opleidingen beschikt over het Keurmerk Inburgering en het Certificaat van het ministerie van OCW voor web-trajecten.

Uitgeverij

NCB Uitgeverij ontwikkelt lesmethodes met e-learning voor alfabetisering, Nederlands, NT2 tot A2, B1 en B2, methodes voor werken in de zorg en rekenen. Onze lesmethodes worden continu verder ontwikkeld en aangepast. De methodes voldoen aan de omschrijvingen van de ERK-niveaus.

Re-integratie

NCB is ervaren in het begeleiden en ondersteunen van werkzoekenden richting werk. NCB Re-integratie is de landelijke uitvoerder van Werkfit-trajecten in opdracht van het UWV. Zonodig kunnen re-integratiecliënten bij ons lessen volgen om hun taalniveau te verbeteren.