• Morocco Syria Turkish Ghana Dutch

Welkom bij NCB Opleidingen

Wil je Nederlands leren, je diploma Inburgering behalen, verder studeren voor je diploma Staatsexamen I of II of vaktaal leren voor je werk? Meld je dan direct bij ons aan voor een gratis intake en advies op maat!

Inburgering en Staatsexamen Cursussen bij NCB Opleidingen

Bij NCB Opleidingen kunt u cursussen Nederlands, Inburgering- en Staatsexamen 1 en 2 volgen. Als enige organisatie in Nederland geven wij een Diplomagarantie.

De cursussen worden gegeven door ervaren en gecertificeerde docenten. U volgt 2 of 3 keer per week les. Daarnaast kunt u thuis onbeperkt oefenen met het unieke e-learning programma van het NCB: Nieuwe Start.

Meer informatie

Vacature docenten Breda

19 Mei 2022

Wil jij graag volwassen anderstaligen helpen met het leren van de Nederlandse taal? Ben je maatschappelijk betrokken en wil je inburgeraars helpen beter te...

Lees meer Nieuwsoverzicht

Het NCB ondersteunt al meer dan 40 jaar mensen bij het leren van de Nederlandse taal, de inburgering en bij het vinden van werk. Het NCB bestaat uit drie bedrijven:

  • NCB Opleidingen verzorgt cursussen voor inburgeraars, gemeenten en bedrijven.
  • NCB Uitgeverij ontwikkelt en publiceert lesmethodes op het gebied van taal, inburgering en rekenen.
  • NCB Re-integratie voert Werkfit-trajecten uit in opdracht van het UWV.

Het NCB is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitvoeren van projecten voor en door anderstaligen op het gebied van arbeidsmarkt/werkgelegenheid, ondernemerschap, onderwijs, (gezondheids)zorg en welzijn.

Het NCB heeft vestigingen in Utrecht (hoofdkantoor), Amsterdam, Rotterdam, Leiden, Den Haag, Barendrecht, Pijnacker en Tilburg.

Het NCB is een erkende onderwijsinstelling. We beschikken over het Keurmerk Inburgering met vier sterren, het certificaat van het ministerie van OCW voor WEB-trajecten en een CRKBO-certificering. 

Het NCB is van mening dat goede kennis en beheersing van de Nederlandse taal en het hebben van werk de belangrijkste middelen zijn om volwaardig te kunnen participeren in de Nederlandse samenleving. Het NCB wil daarom nieuwe burgers helpen zo snel mogelijk zelfstandig hun weg te vinden binnen de maatschappij. Medewerkers van NCB begeleiden hen bij het leren van de taal en bij het vinden van (vrijwilligers)werk of een opleiding.

Het NCB levert een bijdrage aan de participatie van deze nieuwe burgers door trainingen en cursussen te organiseren, projecten uit te voeren en innovatief lesmateriaal te ontwikkelen.

NCB Utrecht
NCB Amsterdam
NCB Rotterdam
NCB Den Haag
NCB Breda
NCB Utrecht

Jaarbeursplein 22
3521 AP Utrecht

Wat zijn de specialisaties van NCB?

Opleidingen

NCB Opleidingen verzorgt inburgeringscursussen A2, Alfabetisering, Staatsexamen I en II, Nederlands voor expats, Nederlandse vaktaal voor werkenden en Leer-werktrajecten. NCB Opleidingen beschikt over het Keurmerk Inburgering en het Certificaat van het ministerie van OCW voor web-trajecten.

Uitgeverij

NCB Uitgeverij ontwikkelt lesmethodes met e-learning voor alfabetisering, Nederlands, NT2 tot A2, B1 en B2, methodes voor werken in de zorg en rekenen. Onze lesmethodes worden continu verder ontwikkeld en aangepast. De methodes voldoen aan de omschrijvingen van de ERK-niveaus.

Re-integratie

NCB is ervaren in het begeleiden en ondersteunen van werkzoekenden richting werk. NCB Re-integratie is de landelijke uitvoerder van Werkfit-trajecten in opdracht van het UWV. Zonodig kunnen re-integratiecliënten bij ons lessen volgen om hun taalniveau te verbeteren.